Profil

Jørn Garde arkitektkontor er en arkitekttegnestue som er oprettet i 1982 af Jørn Garde.

Baggrunden for at drive arkitekttegnestue er en tømreruddannelse og studier til bygningskonstruktør og arkitekt. Tegnestuen har tilknyttet freelance medarbejdere med specialer på forskellige områder.

Tegnestuens formål er at bedrive arkitektur som tilfredsstiller både det funktionelle og det æstetiske og som opfylder kravene til energioptimering, lovgivning og almindelig daglig brug.

Tegnestuen er tilknyttet som  rådgiver til erhvervsvirksomheder mht. bygningsdriften og udarbejdelse af vedligeholdelseplaner.

Vi beskæftiger os med alt fra små opgaver hvor der er behov for rådgivning, projektering og tilrettelæggelse af byggeprocessen til nybyggeri af enfamiliehuse,  erhvervsbygninger, etagebyggeri, renovering og byfornyelse samt fritidshuse.

Gennem årene er der opbygget et godt kendskab til hele Nordjylland og især Aalborgområdet  hvor der er god kontakt til både håndværkere, leverandører og myndigheder.

Vi er istand til at løse alle opgaver indenfor byggeri og du bestemmer som bygherre nøjagtigt hvordan opgaven skal sammensættes, så finder vi en løsning.