Om JØRN GARDE Arkitektkontor

Jørn Garde arkitektkontor er en arkitekttegnestue som er oprettet i 1982 af Jørn Garde. Baggrunden for at drive arkitekttegnestue er en tømreruddannelse og studier til bygningskonstruktør og arkitekt. Tegnestuen har tilknyttet freelance medarbejdere med specialer på forskellige områder. Tegnestuens formål er at bedrive arkitektur som tilfredsstiller både det funktionelle og det æstetiske og som opfylder kravene til energioptimering, lovgivning og almindelig daglig brug.