Om Jørn Garde Arkitektkontor

Jørn Garde arkitektkontor er en tegnestue som er oprettet i 1982 af Jørn Garde. Baggrunden for at drive arkitekttegnestue er en tømreruddannelse og studier til bygningskonstruktør og arkitekt. Tegnestuen har tilknyttet freelance medarbejdere med specialer på forskellige specialeområder.